EU-dom: Timeregistrering påkrævet

Over 160.000 danske virksomheder vil blive tvunget til at genindføre timeregistrering for deres ansatte, hvis en EU-dom bliver en realitet. Beslutningen truer den klassiske danske arbejdsform, og virksomheder frygter, at omkostningerne ved timeregistrering bliver for store. Uden at give egentlig værdi den anden vej. Men er det muligt at vende truslen om timeregistrering til en mulighed?

Timeregistrering kan effektivisere og øge bundlinjen

Timeregistrering kan både være en fordel for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Når medarbejdere timeregistrerer, får de et bedre indblik i deres egen arbejdsgang. Det kan gøre det nemmere at prioritere opgaver og sikre, at man ikke arbejder over. Timeregistrering giver også ledere et indblik i hvor meget tid, der bruges på de forskellige opgaver, hvilket kan bruges til at effektivisere arbejdsgangen. I sidste ende kan timeregistrering skabe et bedre arbejdsmiljø og samtidig være med til at øge bundlinjen. Spørgsmålet er bare, hvordan man kan udføre moderne tidssvarende timeregistrering?

Timeregistrer med Timevo

De sidste 15 år har timeregistrering været på den samme måde. Sidst på dagen registrerer man, hvad man har lavet. Men er det nu også smart?

Undersøgelser indikerer, at der mistes 45 minutters fakturérbar tid pr. medarbejder om dagen, hvis medarbejderen registrerer sin arbejdstid sidst på dagen i stedet for løbende. En virksomhed på 20 mand og en timeløn på 800 kroner vil derfor hvert år miste cirka tre millioner kroner. Selv for en virksomhed på fem mand løber det op i cirka 700.000 kroner om året – penge, der fjernes direkte fra bundlinjen. Derudover skal du lægge de timer, der er brugt på mails og telefonopkald, som ikke er registreret nogen steder. Besværlige timeregistreringsystemer kan være årsag til, at mange virksomheder ender med at gå glip af timer og herved kroner. Derfor har vi skabt Timevo.

Timevo er udviklet med det formål, at timeregistrering skal være nemt og gennemskueligt, så det kan integreres løbende i arbejdsdagen. Timevo samler timeregistrering, opgavehåndtering og projektstyring under den samme platform, hvilket gør det let at gå til i hverdagen.

Timeregistrering på den fleksible arbejdsplads

Hvis I downloader Timevo til jeres telefoner, kan I vælge at registrere de indgående og udgående opkald, I ønsker. Så kan telefonmødet uden for regulær arbejdstid også registreres. Det gør faktureringen til potentielle kunder lettere, og kan samtidig bruges af både medarbejderen og lederen, når arbejdsgangen skal gennemgås.