Et godt it-system er lig med gladere medarbejdere

Det er altafgørende for en virksomhed at have et godt it-system, for at holde alle parter glade. Medarbejderen er nøglen til succes og bindeled mellem virksomheden og kunderne. Med et dårligt it-system ender I med frustrerede medarbejdere, hvilket vil smitte af på kunden og virksomheden.

Glade medarbejdere kan opnås med et godt it-system

En undersøgelse viser, at virksomheder med glade medarbejdere udkonkurrerede en række helt store amerikanske virksomheder med op til 122%. Det viser tydeligt, hvor vigtigt det er at have glade og tilfredse medarbejdere. Her kommer it-systemet ind i billedet. Mange firmaer opererer med forældede systemer, der kun er til gene for alle parter involverede. Det er der heldigvis en løsning på.

Et godt it-system bringer mange fordele med sig – både for virksomheden, men også for den enkelte konsulent og kunde. Med et godt system bliver arbejdsdagen lettere for konsulenten. Det bliver nemmere at udføre et godt stykke arbejde, og konsulenten skal ikke stå til ansvar overfor projektlederen, når der er rod i systemerne. Samtidig gør et godt it-system, at der kan faktureres flere timer – det giver konsulenten succes og virksomheden flere penge. I bund og grund bidrager et godt it-system til et godt arbejdsmiljø. Når der er god stemning i virksomheden, er der base for et godt samarbejde.

Timevo gør det nemt

Med Timevos timeregistrering- og opgavehåndteringssystem er I garanteret glade konsulenter og glade kunder. Her kan I nemt oprette opgaver med estimater, som kunden kan acceptere og følge med i igennem hele processen. Her er der også mulighed for rapportering, der sikrer, at I kan identificere problemstillinger, før det er for sent. På den måde er det muligt at fange problemer i opløbet, så I undgår uheldige situationer.

Automatiske it-systemer er en af de store fordele, hvis man vil have glade medarbejdere. Det effektiviserer arbejdstiden for medarbejderen. Der er styr på opgaverne med automatiserede estimater og opgaver, som hele tiden kan justeres. Der bruges mindre tid på administrativt arbejde og mere tid på selve opgaven. Det giver flere fakturerbare timer og i sidste ende flere penge til virksomheden.