Derfor er en kompetent platform til timeregistrering vigtig

Med etableringen af Timevo som platform til timeregistrering har fokus hele tiden været på optimering og forenkling af tidsregistrering. Ikke kun for kunden eller konsulenten, men også den timeansvarlige, der sidder med fakturaen i sidste ende. 

Timevos stiftere har selv mærket konsekvensen ved dårlig tidsregistrering efter 15 år i branchen. Det er et stort problem, som fører en masse udfordringer og tidskrævende problemer med sig. Der kan opstå problemer og uoverskuelighed, når projektlederen sidst på måneden skal få timepuslespillet til at gå op. Her skal holdes styr på hundredvis af mails med små ændringer og godkendelser, der skal flettes ind. 

Udfordringen opstår ikke blot internt i virksomheden, men også i samarbejdet med kunden. Her kan det være svært at holde overblik over, hvor mange timer, der reelt er brugt på en konkret opgave. Det giver udfordringer, når projektlederen må afskrive mange timer, fordi det er svært at gennemskue, hvor de hører til og ender med at bruge mere tid end nødvendigt på tidsregistreringen ift. en given opgave. Derudover skaber det problemer, når projektlederen skal forklare overfor chefen, hvor de mange timer ryger hen.

Udfordringer ved en utilstrækkelig platform til timeregistrering

For den enkelte konsulent kan der også opstå problemer, når man opererer med en dårlig platform til timeregistrering. Konsulenten skal stå til ansvar overfor den enkelte teamleder/chef og står ofte med timer, der ikke kan redegøres for. De mange ukomplette timeregistreringer, der ikke kan redegøres for, medfører en følelse af utilstrækkelighed hos konsulenten.

Derudover formår virksomheden ikke at fakturere den reelle tid brugt på en opgave. Generelt opstår problemet, når konsulenten ikke kan redegøre for de timer, der er noteret. Alt sammen situationer der ofte kan medføre mistrivsel i virksomhedens interne samarbejde.

Ukomplet tidsregistrering skaber mistillid

Hos kunder ligger problemet andetsteds. Mangel på detaljer i en faktura og uoverskuelighed over timer forbrugt giver kunden en skepsis overfor leverandøren. Er tilliden mellem kunde og leverandør først brudt, kan den være svær at genoprette. I værste fald kan udkommet være et leverandørskifte fra kundens side til trods for, at leverandøren leverer et udmærket produkt.

Det er derfor vigtigt både for virksomheden, den enkelte konsulent og kunden at samarbejdet fungerer på en kompetent platform til timeregistrering.