Dårlig timeregistrering koster en formue

Mangelende beskrivelser. Uklare timer. Afskrivning.

Det er noget, de fleste konsulentvirksomheder kender til. Ofte er timeregistreringen så mangelfuld, at mange timer er nødt til at blive afskrevet, da ingen ved, hvad de dækker over.

Timeregistrering er som udgangspunkt bygget op omkring konsulentens kommentar, og i en travl hverdag ryger det ofte i baggrunden til fordel for kunden og den egentlige opgave. Samtidig laves timeregistreringen tit som det sidste efter en lang arbejdsdag. Derfor er detaljegraden ofte mangelfuld, og registreringen er endda måske ubrugelig.

Enten skal der bruges rigtig lang tid på fakturering, eller også skal der afskrives timer. Det koster på bundlinjen.

Tidskrævende fakturering

Når der skal faktureres, starter det helt store puslespil, og de samme spørgsmål skal besvares gang efter gang. Hvad er det, konsulenten har registreret? Er det på projektet eller en ny opgave? Hvad er der aftalt af estimat på denne lille ændring (typisk sendt pr. mail)? Spørgsmålene er mange og meget sjældent mulige at besvare.

Selv med meget få ansatte kan det tage dagevis at komme igennem. Ofte vælger man at afskrive timer for at undgå spørgsmål og mistillid fra kunden. Det er timer, som kunden måske gerne vil betale for, hvis dokumentationen var i orden.

Ikke bare timeregistrering, men timefakturering

Timevo har løst den udfordring ved at fjerne afhængigheden af konsulentens kommentar. I Timevo bindes alle registreringer op på en opgave, der bindes op på et projekt, og timeregistreringen har derfor altid den optimale kvalitet, så alle timer kan faktureres. For os handler det derfor ikke bare om at få registreret en masse timer, men at få registret en masse timer med den nødvendige kvalitet, så I som virksomhed opnår fuld fakturering.