Dårlig timeregistrering koster en formue

Dårlig timeregistrering koster en formue

Mangelende beskrivelser. Uklare timer. Afskrivning.

Det er noget, de fleste konsulentvirksomheder kender til. Ofte er timeregistreringen så mangelfuld, at mange timer er nødt til at blive afskrevet, da ingen ved, hvad de dækker over.

Timeregistrering er som udgangspunkt bygget op omkring konsulentens kommentar, og i en travl hverdag ryger det ofte i baggrunden til fordel for kunden og den egentlige opgave. Samtidig laves timeregistreringen tit som det sidste efter en lang arbejdsdag. Derfor er detaljegraden ofte mangelfuld, og registreringen er endda måske ubrugelig.

Enten skal der bruges rigtig lang tid på fakturering, eller også skal der afskrives timer. Det koster på bundlinjen.

Tidskrævende fakturering

Når der skal faktureres, starter det helt store puslespil, og de samme spørgsmål skal besvares gang efter gang. Hvad er det, konsulenten har registreret? Er det på projektet eller en ny opgave? Hvad er der aftalt af estimat på denne lille ændring (typisk sendt pr. mail)? Spørgsmålene er mange og meget sjældent mulige at besvare.

Selv med meget få ansatte kan det tage dagevis at komme igennem. Ofte vælger man at afskrive timer for at undgå spørgsmål og mistillid fra kunden. Det er timer, som kunden måske gerne vil betale for, hvis dokumentationen var i orden.

Ikke bare timeregistrering, men timefakturering

Timevo har løst den udfordring ved at fjerne afhængigheden af konsulentens kommentar. I Timevo bindes alle registreringer op på en opgave, der bindes op på et projekt, og timeregistreringen har derfor altid den optimale kvalitet, så alle timer kan faktureres. For os handler det derfor ikke bare om at få registreret en masse timer, men at få registret en masse timer med den nødvendige kvalitet, så I som virksomhed opnår fuld fakturering.

 

call logger

Call Logger: Få betaling for de timer, du taler i telefon

Timeregistrering i hverdagen kan være udfordrende i sig selv, hvilket kun forstærkes, når man er på farten. Derfor lancerer vi Timevo Call Logger-app, der automatisk registrerer dine telefonopkald, hvorefter du med få klik kan overflytte data til din timeseddel.

Til dig, der ofte er på farten

Får du altid registreret telefonmødet, du holder i lufthavnen? Eller den support du giver på vej hjem i bilen? Mange kan nok nikke genkendende til, at den tid ofte bare går tabt og ender som tid, man ikke kan redegøre for. Timevos mobil-app til Android og IOS registrerer alle dine opkald, og hvor lang tid du har brugt på dem. Herefter matcher den automatisk dine opkald med den kundedata, du har i Timevo. Herefter kan du overflytte tiden, du har brugt på hvert enkelt opkald, til Timevo.

Hvad så med private opkald?

Du vælger naturligvis selv, om opkaldet skal registreres. Hvis din mor ofte ringer i arbejdstiden, fremgår det altså ingen steder. Data bliver kun gemt i Timevo, hvis du aktivt vælger det.

Bedre indblik og økonomi

Med Call Logger bliver det nemmere at kunne fakturere al den tid, der er brugt på en opgave. Det har ikke kun direkte økonomisk betydning, men er også væsentligt, når man bruger timeregistreringerne som internt arbejdsredskab.

Call Logger sørger for, at du og din virksomhed får et mere præcist indblik i, hvor meget tid, der samlet set, er brugt på et projekt.

Timer & opgaver. Automatisk: Google Assistant

Timer & opgaver. Automatisk: Google Assistant

”Hej, hvor mange timer vil du registrere?”. Så nemt kan du timeregistrere med Timevo og vores nyeste funktion: Google Assistant. I stedet for at timeregistrere manuelt, kan du nu nemt og hurtigt tale din timeregistrering ind i Timevo.

Tabte timer

Langt de fleste virksomheder, der lever af at sælge timer, kender til udfordringer med timeregistrering. Det tager tid. Det bliver måske heller ikke altid prioriteret, da man egentlig hellere vil bruge tid på at løse opgaver for kunder. Ofte tænker man: Jeg gør det bare i morgen. Og i morgen har man glemt, hvad man har lavet i dag. Derfor kan der være meget arbejdstid, man ikke kan redegøre for. Tid, der  herved ikke kan faktureres. Det kan nu være fortid.

Tidssvarende timeregistrering

Har du holdt et telefonmøde i bilen, kan du med det samme registrere tiden på en opgave, så tiden ikke går tabt. Sidder du foran computeren, kan du også nemt timeregistrere løbende, mens du har dit arbejde i skarp erindring.

Med denne funktion vil vi gerne tilpasse timeregistrering til det automatiserede, moderne samfund, og gøre det nemmere at integrere i arbejdsdagen samtidig med, at registreringerne er retvisende og fyldestgørende.

Flere fakturérbare timer

Tiltaget sikrer dig og din virksomhed de bedste rammer for løbende timeregistrering. Det kan give jer mindre administrativ tid, flere fakturérbare timer og herved en stærkere økonomi.

Automatisk timeregistrering

Vi vil gerne skubbe til, hvordan timeregistrering og opgavehåndtering normalt tænkes og praktiseres. Derfor lancerer vi tre banebrydende features, hvor integrationen til Google Assistant er den ene. Den anden er appen Desktop Tracker, der automatisk registrerer den tid, du bruger i forskellige programmer på din computer. Den sidste er vores Call Logger-app, der automatisk registrerer dine opkald, og kobler dem på kundedata i Timevo, hvorefter du selv vælger hvilke opkald, der skal overflyttes til din timeseddel.

Fem gode råd: Sådan optimerer du din forretning med Portlr

Fem gode råd: Sådan optimerer du din forretning med Timevo

Du spekulerer måske tit i strategier til, hvordan du optimerer din forretning. Vi har et bud.

Timevo blev stiftet, fordi vi oplevede, at vi ofte var nødt til at afskrive timer. Timer, vi havde brugt på at udføre et stykke arbejde for en kunde. Men hvis kunden ikke genkendte aftalen, når de modtog fakturaen, og der samtidig manglede informationer om, hvad timerne blev brugt på, stødte vi for tit på dilemmaet: Vil vi have en tilfreds kunde eller vil vi afskrive timer? Eller vil vi bruge ressourcer på at grave frem, hvad timeregistreringerne egentlig dækker over?

Det blev vi trætte af. Derfor stiftede vi Timevo, der samler timeregistrering, opgavehåndtering og projektstyring under den samme platform. Fordi alt er samlet i ét system, er ovenstående dilemma fortid.

Vi har lavet en lynguide til dig, som du kan bruge til at få indblik i, hvordan Timevo fungerer. Og ikke mindst hvordan det vil gavne din forretning.

  1. Du får gladere kunder: Kunden kan anmode om et estimat på en opgave. Når opgaven er udført og kunden modtager fakturaen, er der hermed ingen overraskelser. Kunden kan genkende aftalen, hvilket er altafgørende for tilliden og samarbejdet.
  2. Du slipper for at afskrive timer: Kunden kan godkende et estimat på en opgave. Når dine kunder modtager fakturaen, slipper du for, at der bliver stillet spørgsmålstegn til den. Gennemgående transparens i aftalegrundlaget betyder, at du ikke pludselig er nødt til at afskrive timer.
  3. Du kan nemt og hurtigt timeregistrere i hverdagen: Timeregistreringer bindes op på en opgave og et projekt. Vores oplevelse er, at kunderne ikke har noget i mod at betale. De vil bare gerne vide, hvad de betaler for. Derfor bindes al timeregistrering op på en opgave eller et projekt. Du behøver derfor ikke bruge tid på at huske, hvad timerne er brugt på.
  4. Både du og dine kunder får overblik: Dine kunder får deres eget login. Kunderne kan altid logge ind og holde sig opdateret på både opgaver og projekter. Samtidig kan du både kommunikere med dine kunder og samtidig kommunikere internt med andre kollegaer på samme projekt.
  5. Du sparer tid: Timevo integrerer med dit økonomisystem. Du har al den nødvendige information samlet og kan overføre fakturakladder til dit økonomisystem med ét enkelt klik. Faktureringsprocessen er derfor nemt at gå til, og du kan i stedet bruge tid på nye projekter.

Sådan optimerer du din forretning med Timevo.

Sådan sparer I tid på fakturering

Sådan sparer I tid på fakturering

Mange kender det; fakturering, der kan tage dage, måske uger. Tid, der forsvinder mellem hænderne. Men der er heller ikke tid til at stoppe op og gøre noget ved det. Når der skal faktureres, bruger mange virksomheder systemer, der fungerer et stykke hen ad vejen. Så tilpasser de interne processer til systemet, retter lidt ind hist og her, og så fungerer det jo nogen lunde. Dét at skifte system kan nemlig opleves som en stor og uoverskuelig proces. Men det behøver det ikke være.

Fakturering uden ende

I mange virksomheder er faktureringsprocessen enormt tidskrævende. Der timeregistres i ét system, hvorefter data manuelt overføres til et andet. Der vil næsten altid mangle ekstra information om en opgave, og konsulenter er nødt til at tænke flere uger tilbage. Ofte uden held.

Når faktureringen er så besværlig, er der ikke tid til at overveje, undersøge og implementere nye løsninger. På den måde løber man med cyklen i hånden, men har ikke tid til at sætte sig op på den. Virksomhederne har simpelthen ikke overskuddet til at finde et optimalt system.

En tidskrævende cirkel

Hos Timevo forstår vi dilemmaet. Men for at kunne gøre noget ved komplekse faktureringsprocesser, der koster tid og kroner, er man nødt til at bryde cirklen. Et nyt optimalt system vil med al sandsynlighed kunne effektivisere arbejdsgangen, men implementeringen skal være nem og hurtig. Hvis faktureringen kan effektiviseres, vil det i sidste ende frigive mere arbejdstid. Tid, der kan bruges på at øge indtjeningen.

Mere arbejdstid – større faktureringsgrad

Med Timevo har vi skabt en platform, der samler timeregistrering, opgavehåndtering og projektstyring. Alle informationer er samlet i ét system. Når medarbejdere timeregistrerer, binder de registreringen op på en opgave og et projekt. Derfor mangler der ingen ekstra information, når der faktureres. Efterfølgende kan fakturakladder overføres fra Timevo til økonomisystemet med ét enkelt klik.

Læs hvordan vi hjalp Zantio it med at effektivisere deres fakturering her

Vores brugere oplever, at deres faktureringsgrad er steget, blandt andet fordi de med Timevo har fået styr på deres aftaler med kunder, og derfor slipper for at afskrive timer, da kunderne kan få fuldt indblik i, hvad der er aftalt. Virksomhederne bruger langt mindre faktureringstid, og har derfor fået mere tid, de kan bruge på konkrete opgaver.

Vi gør det nemt

Vi har talt med mange virksomheder, der befinder sig i dilemmaet, hvor de løber med cyklen i hånden. Og mange tror, at implementeringen af en ny løsning er enormt tidkrævende og dyrt. Det er ikke tilfældet med Timevo. Vi tilbyder blandt andet:

  • Gratis migrering. Vi overflytter al jeres data fra jeres nuværende systemer over i Timevo.
  • Gratis integration. Vi integrerer med jeres økonomisystem.
  • Gratis onboarding. Vi tilbyder fire timers gratis on boarding, så I nemt og hurtigt kan komme i gang.
EU-dom Timeregistrering påkrævet

EU-dom: Timeregistrering påkrævet

Over 160.000 danske virksomheder vil blive tvunget til at genindføre timeregistrering for deres ansatte, hvis en EU-dom bliver en realitet. Beslutningen truer den klassiske danske arbejdsform, og virksomheder frygter, at omkostningerne ved timeregistrering bliver for store. Uden at give egentlig værdi den anden vej. Men er det muligt at vende truslen om timeregistrering til en mulighed?

Timeregistrering kan effektivisere og øge bundlinjen

Timeregistrering kan både være en fordel for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Når medarbejdere timeregistrerer, får de et bedre indblik i deres egen arbejdsgang. Det kan gøre det nemmere at prioritere opgaver og sikre, at man ikke arbejder over. Timeregistrering giver også ledere et indblik i hvor meget tid, der bruges på de forskellige opgaver, hvilket kan bruges til at effektivisere arbejdsgangen. I sidste ende kan timeregistrering skabe et bedre arbejdsmiljø og samtidig være med til at øge bundlinjen. Spørgsmålet er bare, hvordan man kan udføre moderne tidssvarende timeregistrering?

Timeregistrer med Timevo

De sidste 15 år har timeregistrering været på den samme måde. Sidst på dagen registrerer man, hvad man har lavet. Men er det nu også smart?

Undersøgelser indikerer, at der mistes 45 minutters fakturérbar tid pr. medarbejder om dagen, hvis medarbejderen registrerer sin arbejdstid sidst på dagen i stedet for løbende. En virksomhed på 20 mand og en timeløn på 800 kroner vil derfor hvert år miste cirka tre millioner kroner. Selv for en virksomhed på fem mand løber det op i cirka 700.000 kroner om året – penge, der fjernes direkte fra bundlinjen. Derudover skal du lægge de timer, der er brugt på mails og telefonopkald, som ikke er registreret nogen steder. Besværlige timeregistreringsystemer kan være årsag til, at mange virksomheder ender med at gå glip af timer og herved kroner. Derfor har vi skabt Timevo.

Timevo er udviklet med det formål, at timeregistrering skal være nemt og gennemskueligt, så det kan integreres løbende i arbejdsdagen. Timevo samler timeregistrering, opgavehåndtering og projektstyring under den samme platform, hvilket gør det let at gå til i hverdagen.

Timeregistrering på den fleksible arbejdsplads

Hvis I downloader Timevo til jeres telefoner, kan I vælge at registrere de indgående og udgående opkald, I ønsker. Så kan telefonmødet uden for regulær arbejdstid også registreres. Det gør faktureringen til potentielle kunder lettere, og kan samtidig bruges af både medarbejderen og lederen, når arbejdsgangen skal gennemgås.

Et godt it system giver glade medarbejdere

Et godt it-system er lig med gladere medarbejdere

Det er altafgørende for en virksomhed at have et godt it-system, for at holde alle parter glade. Medarbejderen er nøglen til succes og bindeled mellem virksomheden og kunderne. Med et dårligt it-system ender I med frustrerede medarbejdere, hvilket vil smitte af på kunden og virksomheden.

Glade medarbejdere kan opnås med et godt it-system

En undersøgelse viser, at virksomheder med glade medarbejdere udkonkurrerede en række helt store amerikanske virksomheder med op til 122%. Det viser tydeligt, hvor vigtigt det er at have glade og tilfredse medarbejdere. Her kommer it-systemet ind i billedet. Mange firmaer opererer med forældede systemer, der kun er til gene for alle parter involverede. Det er der heldigvis en løsning på.

Et godt it-system bringer mange fordele med sig – både for virksomheden, men også for den enkelte konsulent og kunde. Med et godt system bliver arbejdsdagen lettere for konsulenten. Det bliver nemmere at udføre et godt stykke arbejde, og konsulenten skal ikke stå til ansvar overfor projektlederen, når der er rod i systemerne. Samtidig gør et godt it-system, at der kan faktureres flere timer – det giver konsulenten succes og virksomheden flere penge. I bund og grund bidrager et godt it-system til et godt arbejdsmiljø. Når der er god stemning i virksomheden, er der base for et godt samarbejde.

Timevo gør det nemt

Med Timevos timeregistrering- og opgavehåndteringssystem er I garanteret glade konsulenter og glade kunder. Her kan I nemt oprette opgaver med estimater, som kunden kan acceptere og følge med i igennem hele processen. Her er der også mulighed for rapportering, der sikrer, at I kan identificere problemstillinger, før det er for sent. På den måde er det muligt at fange problemer i opløbet, så I undgår uheldige situationer.

Automatiske it-systemer er en af de store fordele, hvis man vil have glade medarbejdere. Det effektiviserer arbejdstiden for medarbejderen. Der er styr på opgaverne med automatiserede estimater og opgaver, som hele tiden kan justeres. Der bruges mindre tid på administrativt arbejde og mere tid på selve opgaven. Det giver flere fakturerbare timer og i sidste ende flere penge til virksomheden.

Excel er godt, men...

Excel er godt, men…

Mange virksomheder der arbejder med timeregistrering (herunder pipeline og kapacitetsstyring), er stadig bundet op på Excel. Ofte er Excel-ark ikke tilgængelige for flere medarbejdere på samme tid. De er ofte heller ikke tilgængelige, hvis medarbejderen ønsker at arbejde hjemmefra.

Excel fungerer rigtig godt til mange ting, men projektstyring er ikke en af dem.

 

Derfor skal I rykke ud af Excel og ind i Timevo

Der er mange fordele ved at skifte Excel ud med Timevo som projektstyringsværktøj:

Timeregistrering: Excel er ikke lavet til tidsregistrering, men analyse og regnskab, hvorfor projektledelse naturligvis ikke er hensigten med programmet. Når medarbejderne registrerer tid, vil registreringerne ofte være mangelfulde. Det vil i sidste ende have en negativ indflydelse på faktureringen og dermed virksomhedens indtjening. Med Timevo kan I foretage tidsregistrering, imens arbejdet udføres. Med vores nyeste funktion for tidsregistrering har jeres medarbejdere fire forskellige muligheder for at registrere deres timer. På den måde sikrer I, at timeregistreringerne bliver så præcise som muligt.

Tilgængelighed: Excel er baseret på rækker og kolonner. Det betyder, at når medarbejderne skal tilføje timer, redigere projektbeskrivelser eller andet via deres mobil, så er Excel ikke særlig brugervenligt. Hvis timeregistreringen udføres dagen efter opgavens afslutning, indikerer undersøgelser, at der mistes 45 minutter fakturerbar tid pr. medarbejder pr. dag. Hvor mange medarbejdere er I?

Indblik: En af de helt store fordele ved Timevo er samspillet mellem alle nødvendige funktioner i et projektforløb. Det gælder fx oprettelse af kunde/projekt, håndtering af servicedesk, timeregistrering direkte på projekt/opgave, fakturering m.m. Men hvordan gøres det lige i Excel? Vi har endnu ikke set et succesfuldt eksempel på samme løsning i Excel. Ved at samle alle funktionerne har I altid 100% overblik over jeres kundes accept af opgaven, timer brugt på opgaven og i sidste ende rapporteringen.

Én fejl kan ødelægge alt: Når virksomheder bygger deres Excel-ark op som et projekthåndteringsværktøj, er der utallige faner og formler, der alle er sammenflettet i højere eller mindre grad ved hjælp af mere eller mindre komplicerede formler. Hvis der laves bare én fejl, kan det potentielt ødelægge hele arket. Med Timevo får I en platform, der er standardiseret, hvor brugeren ikke behøver at være et teknisk geni.

Brugervenlighed øger indtjeningen

Brugervenlighed øger indtjeningen

Brugervenlighed er alfa omega, når medarbejdere i en virksomhed konstant skal manøvrere rundt på IT-systemer i deres arbejdsdag. Mere konkret er der her tale om de systemer, en virksomhed bruger til at registrere timer, opgaver, tilføje udlæg osv. Systemer som de fleste medarbejdere bruger hver dag og flere gange om dagen, som er vigtige både for medarbejderes egen sikkerhed og overblik, men også for virksomhedens drift. Et kompliceret system kan medføre, at timeregistreringen bliver utilstrækkelig, og at diverse opgaver ikke bliver løst ordentligt.

Fakta er, at mange virksomheder i dag er underlagt IT-systemer, der er alt for komplicerede for medarbejderne. Ofte er disse systemer alt for indviklede og primært henvendt på, at en IT-specialist skal kunne bruge dem. Et godt IT-system skal integrere alle i virksomheden for at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udfordringer et kompliceret IT-system kan medføre

Der kan være utallige grunde til, at et kompliceret IT-system kan skabe problemer for medarbejderen. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhedsadministrator genovervejer, om det IT-system, man gør brug af, er tilstrækkeligt til virksomhedens ambitioner og passer til medarbejdernes kompetencer.

Undersøgelser har vist, at hvis medarbejderen først registrerer timer dagen efter, registreres der i gennemsnit 45 minutter mindre. Det fører til ukorrekt timeregistrering, og det ender med rod. Det bliver svært for konsulenten at holde styr på, hvad timerne er brugt på og koble det til specifikke opgaver. Når man som medarbejder ikke har mulighed for løbende at registrere de timer, der er brugt på en specifik opgave, så sker der ofte fejlregistreringer og fejlfaktureringer. Det kan i sidste ende betyde, at fakturaen er uklar ift., hvad timerne er brugt på. Enten skal virksomheden vælge at fakturere mindre end, hvad der reelt er brugt på en opgave og tabe penge den vej igennem. Ellers kan de risikere at stå med en utilfreds kunde.

En anden udfordring ligger i, at mange IT-systemer ikke har mulighed for at integrere andre systemer. Derfor arbejder mange virksomheder i dag med silosystemer. Det betyder, at de i stedet for at have ét system til at håndtere relaterede opgaver bruger flere forskellige systemer. Det er både upraktisk for medarbejderen, der hele tiden skal manøvrere rundt i flere forskellige systemer og for projektlederen, der sidder med fakturaen i sidste ende. Det er en tidskrævende og uigennemskuelig proces, der kræver alt for mange unødvendige ressourcer og tid.

 

Hvor mange fakturerbare timer mister I

Hvor mange fakturerbare timer mister I?

En undersøgelse fra Altman Weil indikerer, at hvis medarbejderne registrerer deres timer sidst på dagen i stedet for med det samme, så mister hver medarbejder i gennemsnit 45 minutters fakturerbar tid hver dag. Det er et højt, men ikke overraskende tal. Med mere end 15 års erfaring indenfor konsulentbranchen er det vores erfaring, at det sker i langt de fleste konsulentvirksomheder.

Hvor meget mister I?

Lad os tage et eksempel. Vi har en virksomhed med 20 medarbejdere, der hver især kan fakturere deres kunder 800 kr. i timen. Hvis alle medarbejdere har 6 fakturerbare timer om dagen, vil det sige, at hver medarbejder kan fakturere 4.800 kr. om dagen. Det giver 96.000 kr. for en virksomhed med 20 medarbejdere. Hvis vi antager, at hver medarbejder mister 45 minutters fakturerbare timer, som undersøgelsen angiver, kan hver medarbejder fakturere 4.200 kr. om dagen i stedet for 4.800 kr. Det er et dagligt tab på 12.000kr for en virksomhed med 20 medarbejdere.

Hvis vi antager, at der er 20 arbejdsdage pr. måned, kunne den reelle indkomst for virksomheden være 1.920.000 kr. I stedet for en månedlig indkomst på 1.920.000 kr. må virksomheden nøjes med 1.680.000 kr. kun grundet et dårligt it-system. Med 20 medarbejdere og 20 arbejdsdage om måneden mister virksomheden 240.000 kr. om måneden i fakturerbare timer. Sagt på en anden måde så arbejder I gratis i 300 timer om måneden. På årsbasis er det 2.880.000 kr. i fakturerbare timer, der går tabt og 3.600 timer, hvor I arbejder gratis.

Det er skræmmende tal og i langt de fleste tilfælde desværre helt korrekt.

Timevo tjener oftest sig selv hjem

Der er mange udfordringer ved at benytte dårlige systemer til timeregistrering og opgavehåndtering. I mange tilfælde er timeregistreringsbeskrivelserne så ringe, at virksomheden ikke kan dokumentere timer forbruget overfor kunden. Det kan resultere i, at leverandøren i sidste ende bliver nødt til at skære timer af fakturaen, fordi kunden stiller kritiske spørgsmål til fakturaen.

Hvis virksomheden investerer i Timevo, hvis hele eksistensgrundlag er at sikre. at virksomheder ikke mister fakturerbare timer, vil hver medarbejder koste 199kr. pr. måned i licens. De fleste af vores kunder oplever, at Timevo tjener sig selv ind hurtigt.

Med 20 medarbejdere har I en månedlig omkostning til Timevo på 3.980 kr. Til gengæld kan I fakturere de 45 minutter, der ellers går tabt ved et dårligt timeregistreringssystem. Som vi fik konstateret ovenover, mister virksomheden 240.000 kr. pr. måned i fakturerbare timer. Med Timevo er der ikke længere nogen fakturerbare timer, der går tabt. Så reelt set ved at trække licensen til Timevo fra de før mistede timer, kan I fakturere for 236.020 kr. mere om måneden. Det svarer til hele 2.808.240 kr. mere på årsbasis.

Lad os så sige, at I ikke mister 45 minutter hver dag, eller at Timevo ikke fjerner alle u-fakturerbare timer. Hvor meget skal der til, før Timevo går i nul? Med et timehonorar på kr. 800,- skal hver medarbejdere kunne fakturere 15 minutter ekstra hver måned på baggrund af Timevo, for at omkostningen går i nul.

Langt de fleste af vores kunder oplever, at Timevo har tjent sig selv hjem på bare 3 måneder.