Hvor mange fakturerbare timer mister I

Hvor mange fakturerbare timer mister I?

En undersøgelse fra Altman Weil indikerer, at hvis medarbejderne registrerer deres timer sidst på dagen i stedet for med det samme, så mister hver medarbejder i gennemsnit 45 minutters fakturerbar tid hver dag. Det er et højt, men ikke overraskende tal. Med mere end 15 års erfaring indenfor konsulentbranchen er det vores erfaring, at det sker i langt de fleste konsulentvirksomheder.

Hvor meget mister I?

Lad os tage et eksempel. Vi har en virksomhed med 20 medarbejdere, der hver især kan fakturere deres kunder 800 kr. i timen. Hvis alle medarbejdere har 6 fakturerbare timer om dagen, vil det sige, at hver medarbejder kan fakturere 4.800 kr. om dagen. Det giver 96.000 kr. for en virksomhed med 20 medarbejdere. Hvis vi antager, at hver medarbejder mister 45 minutters fakturerbare timer, som undersøgelsen angiver, kan hver medarbejder fakturere 4.200 kr. om dagen i stedet for 4.800 kr. Det er et dagligt tab på 12.000kr for en virksomhed med 20 medarbejdere.

Hvis vi antager, at der er 20 arbejdsdage pr. måned, kunne den reelle indkomst for virksomheden være 1.920.000 kr. I stedet for en månedlig indkomst på 1.920.000 kr. må virksomheden nøjes med 1.680.000 kr. kun grundet et dårligt it-system. Med 20 medarbejdere og 20 arbejdsdage om måneden mister virksomheden 240.000 kr. om måneden i fakturerbare timer. Sagt på en anden måde så arbejder I gratis i 300 timer om måneden. På årsbasis er det 2.880.000 kr. i fakturerbare timer, der går tabt og 3.600 timer, hvor I arbejder gratis.

Det er skræmmende tal og i langt de fleste tilfælde desværre helt korrekt.

Timevo tjener oftest sig selv hjem

Der er mange udfordringer ved at benytte dårlige systemer til timeregistrering og opgavehåndtering. I mange tilfælde er timeregistreringsbeskrivelserne så ringe, at virksomheden ikke kan dokumentere timer forbruget overfor kunden. Det kan resultere i, at leverandøren i sidste ende bliver nødt til at skære timer af fakturaen, fordi kunden stiller kritiske spørgsmål til fakturaen.

Hvis virksomheden investerer i Timevo, hvis hele eksistensgrundlag er at sikre. at virksomheder ikke mister fakturerbare timer, vil hver medarbejder koste 199kr. pr. måned i licens. De fleste af vores kunder oplever, at Timevo tjener sig selv ind hurtigt.

Med 20 medarbejdere har I en månedlig omkostning til Timevo på 3.980 kr. Til gengæld kan I fakturere de 45 minutter, der ellers går tabt ved et dårligt timeregistreringssystem. Som vi fik konstateret ovenover, mister virksomheden 240.000 kr. pr. måned i fakturerbare timer. Med Timevo er der ikke længere nogen fakturerbare timer, der går tabt. Så reelt set ved at trække licensen til Timevo fra de før mistede timer, kan I fakturere for 236.020 kr. mere om måneden. Det svarer til hele 2.808.240 kr. mere på årsbasis.

Lad os så sige, at I ikke mister 45 minutter hver dag, eller at Timevo ikke fjerner alle u-fakturerbare timer. Hvor meget skal der til, før Timevo går i nul? Med et timehonorar på kr. 800,- skal hver medarbejdere kunne fakturere 15 minutter ekstra hver måned på baggrund af Timevo, for at omkostningen går i nul.

Langt de fleste af vores kunder oplever, at Timevo har tjent sig selv hjem på bare 3 måneder.

Timevo vs. andre timeregistreringssystemer

Vi får ofte spørgsmålet: “Hvorfor skal vi vælge Timevo frem for andre timeregistreringssystemer?”, og selvom der er mange svar på dette spørgsmål, er det ofte nok at sige: “Fordi vi garanterer jer et bedre dækningsbidrag”. Det kan virke lidt nonchalant, men med vores nye måde at håndtere timeregistrering, er det faktisk muligt.

Silosystemer medfører uoverskuelighed

Der findes mange systemer på markedet, der tilbyder hhv. timeregistrering, projekthåndtering, servicedesk, udgiftshåndtering osv. Systemerne fungerer godt enkeltvis, men så snart man skal have systemerne til at snakke sammen, bliver det vanskeligt. Og med vanskeligt mener vi dyrt og tidskrævende. Mange virksomheder arbejder netop i siloer, hvor informationer ligger i flere forskellige systemer. Informationer om projektet ligger i ét system, timeregistreringen foregår i et helt andet, og faktureringen sker i et tredje system. Det skaber problemer for både virksomheden og kunden.

Undervejs som der tidsregistreres, er konsulenten nødt til at lave en beskrivelse af sit arbejde, så projektlederen i sidste ende kan påføre timerne på en faktura. Ofte er virkeligheden dog, at beskrivelsen er så mangelfuld, at projektlederen ikke kan gennemskue, hvad tiden er brugt på. Og det er, hvis beskrivelsen overhovedet er skrevet. Projektlederen er nu nødt til at tage kontakt til den pågældende medarbejder, der sjældent kan huske, hvad der blev lavet flere uger tilbage. Projektlederen står nu med et muligt forklaringsproblem, når kunden spørger ind til, hvad timerne er blevet brugt på. Hvis ikke leverandøren kan gennemskue, hvad timerne er blevet brugt på, hvordan kan man så forvente, at kunden kan?

Derfor tilbyder Timevo en løsning, hvor timeregistrering, projekthåndtering, servicedesk, udgiftshåndtering og meget mere er samlet på én platform.
Det sikrer flere fakturerbare timer, overskuelige fakturaer og gladere kunder.

Portlr desktop applikation

Leverandøren mister fakturerbare timer med mangelfulde timeregistreringssystemer

Når projektlederen har brugt dage – hvis ikke uger – på at eksportere timeregistreringerne til Excel, sammenholde med informationer fra et andet system, for endelig at oprette fakturaen i et tredje system, sker det ofte at konflikten opstår med kunden. Fordi projektlederen ikke kan gennemskue 100%, hvad timerne er brugt på, ender fakturaen ofte med en vag beskrivelse. Kunden kan ikke gennemskue fakturaen og stiller ofte spørgsmålstegn ved beløbet, fordi det ikke er tydeligt, hvad timerne er brugt på. Projektlederen kan ikke svare kunden præcist nok og er i sidste ende nødt til at skære timer af fakturaen for at undgå konflikt med kunden. Timerne er væk, og som oftest faktisk noteret korrekt, og omkostningen til konsulenten er afholdt. Men fordi leverandøren ikke kan dokumentere for timerne, mister de i sidste ende fakturerbare timer for at beholde kunden.

Ovenstående scenarie er langt fra enkeltstående. Tværtimod. Realiteten er, at rigtig mange virksomheder i dag oplever dette scenarie hver eneste måned, når de skal fakturere. Det er én af årsagerne til, at 40% af IT-kontrakter ender i konflikt.

For at undgå konflikter gør Timevo det nemt for kunden og leverandøren at kommunikere. Leverandøren kan let sende et estimat til kunden om opgavens timeomfang og pris via Timevo. Herefter kan både kunde og leverandør hele tiden følge med i, hvad der bruges af timer og på den måde, undgår man misforståelser og mistillid i samarbejdet.

Ulempen ved ikke at vælge Timevo

Omkostningerne ved at køre flere forskellige systemer er således:

 1. Tidsmæssig omkostning ved at skulle eksportere og sammenholde data fra flere forskellige platforme
 2. Nedskæring af timer grundet for dårlig dokumentation af timer forbrugt overfor kunden
 3. Konflikter med kunder, der i sidste ende kan resultere i ophørt samarbejde
 4. Omkostninger til flere forskellige systemer i stedet for ét samlet

Hvor andre timeregistreringssystemer er gode til hver deres ting, samler Timevo alle funktioner i ét system. Derved kan Timevo afhjælpe netop ovenstående problemstillinger. Med Timevo kan I altid sikre kundens accept af en opgave før start, følge udviklingen af timeforbrugt undervejs ift. det aftalte med kunden, og fordi timeregistreringerne er bundet op på projekter/opgaver, er beskrivelsen af en tidsregistreringen ofte overflødig. Kunderne har nu fuld gennemsigtighed i deres fakturaer, og der bliver derfor ikke længere stillet spørgsmålstegn ved fakturaens beløb eller beskrivelse.

Vores kunder bruger i gennemsnit 80% mindre tid på fakturering og har øget deres dækningsbidrag med 35%.

Udgiftsmodul

Ny funktion: Udgiftsmodul

Det har længe været en ønske, at Timevo skulle udvides med et udgiftsmodul, så vi har lyttet til vores brugere og udviklet netop dette. Vi har set meget frem til denne dag, hvor vi kan præsentere jer for det nye modul, hvor I nu slipper for at oprette udgifter i et separat program, men kan bruge Timevo. Fra udgiftsmodulet kan I naturligvis overføre udgifter til jeres fakturakladde.

Udgiftsmodul tilpasset jeres virksomhed

Ligesom med resten af Timevo er udgiftsmodulet udviklet så brugervenligt og intuitivt som muligt. Det skal være nemt og overskueligt at operere med, så det gør registrering lettere for konsulenten. Fra modulet kan I oprette udgifter, der er kunderelaterede som fx hotel og forplejning, kørsel, mad osv. Det er udgifter, som man alternativt ville oprette i et andet program eller i nogle tilfælde et excel ark.

Det er muligt at oprette en bestemt udgiftstype, hvilket er en fordel, hvis man ofte bruger netop den udgift. Det kan fx være kørsel. Her kan brugerne oprette en standard udgiftssats på 3,56kr pr. km, så det bliver hurtigere for brugeren i fremtiden at registrere kørsel. Det er naturligvis muligt at ændre standardsatsen på en udgift, idet man opretter den. På den måde er man ikke låst på standardindstillinger, men kan tilpasse dem efter behov.

Hvor udgiftsmodulet før var en ekstern ting, der skulle holdes styr på, er det nu samlet på Timevos platform sammen med alle de andre funktioner, Timevo tilbyder. Har I som virksomhed andre ønsker til integrationer der kan gøre jeres arbejdsdag lettere, hører vi gerne fra jer.

Nyeste funktion:

Den nyeste funktion, der forventes færdig i Q3, er integrationen til telefonens kamera. Her kan brugeren tage et billede af kvitteringen, der vil blive direkte tilknyttet udgiften. På den måde har brugeren altid dokumentation for udgiften i Timevo, og bogføringen kan ske både hurtigere og nemmere.

Service og support

Service og support – hvad er forskellen?

Det er yderst vigtigt for en virksomhed at yde god kundeservice for at holde på nuværende kunder og tiltrække nye. Målet er at yde den bedst mulige service, support og generelt gøre det nemt for kunden netop at være kunde. Når det kommer til tilgængelighed, er det for kunden vigtigt at have et overskueligt system. Det kræver et godt system for at etablere et godt samarbejde med kunden. Her kommer servicedesk ind i billedet.

Der er utallige ulemper ved fx at have en utilstrækkelig servicedesk, når det kommer til at yde god kundeservice. Uden en god servicedesk kan det føre til uenigheder og mistillid mellem leverandør og kunde. Hvis kunden ikke kan overskue, hvad de betaler for, og hvorfor, det eventuelt er mere, end de havde regnet med, fører det til utilfredse kunder og dårligt samarbejde. Derudover kan en dårlig servicedesk føre til frustrationer fra konsulentens side. Frustrationer, der bunder i ikke at have noget at forholde sig til og i sidste ende føle sig utilstrækkelig. En dårlig servicedesk betyder i dette tilfælde dårlig fakturering, og i sidste ende mistet indtjening.

 

Service og support bidrager til god kundeservice

Kundeservice og -support er termer, der bruges, når man snakker om fx virksomheder og butikker. Selvom de ofte bruges i flæng, er der en betydningsmæssig forskel på de to.

Service er et paraplybegreb for de mange funktioner, det indeholder. Her er kundekontakt og -hjælp i fokus, og formålet er at yde god kundeservice. Det er op til den enkelte medarbejder at hjælpe kunden her og nu. Forestil dig at en kunde går ind i en butik og leder efter en specifik trøje. Her skal kundeservicerepræsentanten hjælpe kunden med at lokalisere trøjen, sælge den, pakke den og afslutte transaktionen. God kundeservice holder churn raten på et lavt niveau og skal bidrage til word-to-mouth markedsføringen.

Support er derimod et mere specifikt begreb. Her er fokus på at optimere forbindelsen mellem kunden og produktet. Support-medarbejderen er tættere på udviklingsteamet og kan give dem feedback direkte fra kunden om hvad, der kan optimeres. Her kan man forestille sig, at en kunde sender en mail omkring et problem, de har. Det er så op til support-medarbejderen at hjælpe kunden med at løse problemet og derefter rapportere til udvikleren omkring fejlen. Det er kundehjælp på en anden og mindre direkte måde end kundeservicen.

I sidste ende er det vigtigt at anerkende vigtigheden af begge funktioner. Begge dele er vigtige for, at en virksomhed kan imødekomme sine kunders behov og opretholde en god sfære mellem dem og deres kunder.

Top tre nye funktioner i Portlr

Top 3 nye funktioner i Timevo i 2019

I 2019 lanceres en række nye funktioner i Timevo. Vi vil blive endnu bedre til det vi kan og forbedre alle de funktioner, Timevo i forvejen kan tilbyde. Vores mål er at blive det bedste program på markedet til at administrere netop jeres timer, opgaver og projekter.

I løbet af året præsenteres en lang række større og mindre tiltag på hjemmesiden. Det er alt sammen noget, der kan læses mere om på Timevo blog. De tre største tiltag har vi samlet her: 

Registrering af timer brugt på telefonsamtaler 

I forlængelse af lanceringen af Timevo-appen bliver der implementeret en ekstra funktion, som kun findes på appen. For de fleste virksomheder er tilgængelighed og kundekontakt vigtigt, og meget arbejdstid går derfor med at snakke i telefon med kunden. Det kan ofte være en udfordringen at holde styr på, hvor meget tid der går med telefonsamtaler, og det går derfor tabt.  

Timevo-appen gør det nemt og enkelt at registrere kundeopkald. Er appen installeret på en given telefon, så tilføjes alle opkald automatisk til konsulentens aktivitetslog. Herfra er det nemt og enkelt for den pågældende konsulent at føre tiden brugt på telefonen ind i timeregistreringen. Præcis timeregistrering der gør det nemt for konsulenten og bidrager til en detaljeret faktura. 

 

Desktop Logger 

I forlængelse af lanceringen af de nye funktioner i Timevo udvikles også Desktop Logger. Det betyder, at den tid konsulenten bruger på at besvare mails eller lave præsentationer/word-dokumenter, nu automatisk bliver registreret. Problemet opstår, når der sidst på dagen skal registreres timer, hvor timer forbrugt på mails og præsentationer ikke bliver registreret. 

Med Timevos Desktop Logger bliver den tid konsulenten bruger på fx at besvare mails eller skrive dokumenter automatisk registreret. Herefter matcher desktop logger, via digital intelligens, aktiviteten med en kunde og et projekt, hvorefter alt konsulenten skal er at tilføje aktiviteten til timesedlen på Timevo. 

Integration af SharePoint/Office 365  

En anden af de nye funktioner i Timevo i 2019 er integrationen af SharePoint til jeres Office365. Det bliver her muligt for din virksomhed at oprette en kunde-side på Office365, dokumenter kan deles med samarbejdskunden.

Den fælles dokument-side kan oprettes direkte gennem Timevo og derefter også administreres gennem Office365. En nem løsning der giver et godt samarbejde med kunden uden ekstra besvær for virksomheden. 

  

Vi har brug for dine input

Vi forsøger altid gøre det så enkelt som muligt for dig at holde styr på timeregistrering og opgavehåndtering. Har du derfor ønsker eller ideer til optimeringen af Timevo, hører vi gerne fra dig.

Hvad er timeregistrering?

Timeregistrering – hvad er det?

Hvad er timeregistrering?

Timeregistrering indeholder flere aspekter, men hvad er timeregistrering egentlig? Overordnet findes der to måder, hvorpå man kan registrere timer uden, at det er forbundet med et fast beløb. Her tænker vi på en fast timepris vs. en differentieret timepris. Timeregistrering med en fast timepris er betegnet ved at uanset, hvilken konsulent der arbejder på en bestemt opgave, er timeprisen for arbejdet det samme.

 

Differentieret timepris derimod indebærer timeregistrering, hvor konsulenter, der arbejde på samme opgave, kan have forskellige timepriser. Her tages der højde for forskellige timepriser hos den enkelte konsulent.

 

Et fast beløb derimod er, når leverandøren og kunden på forhånd har aftalt et estimat for en bestemt opgave. Selvom det umiddelbart lyder skørt, at timeregistrering er relevant ift. fakturering ved et bestemt beløb, så er der flere fordele ved det. Det er en fordel for virksomheden at kunne følge med i, hvad konsulenterne bruger deres timer på. Derudover er det også en fordel, da de kan følge med i, hvor godt den estimerede tid, der er aftalt på en opgave, egentlig stemmer overens med de timer der bruges.

 

Udfordringer med timeregistreringer er én af de mange årsager til, at 40% af IT-kontrakter ender i konflikt – Læs mere HER.

 

Hvad skal et godt timeregistreringssystem kunne?

Helt lavpraktisk skal et godt timeregistreringsystem kunne opfylde tre simple ting:

 • Det skal kunne koble timeregistreringer sammen med de opgaver og projekter, som der arbejdes på
 • Der skal altid være mulighed for at følge med i det aftalte timeestimat
 • Det skal være nemt at gennemskue præcis, hvor mange timer der er brugt på hvilke opgaver

 

Nøgleordet her er gennemskuelighed. Udfordringerne med timeregistreringssystemer opstår ofte, når der skal faktureres timer. Med to separate systemer til opgave- og timeregistrering kræver det et stort overblik og meget administrativt arbejde at gennemskue, hvor mange timer der er brugt på de enkelte opgaver.

 

Med Timevo er det hele samlet i ét program. Her er det muligt for medarbejderen at vælge et bestemt projekt og samtidig registrere hvornår og med hvor mange timer, de har arbejdet på netop dette projekt. Det er nemt og gennemskueligt!

effektiviseret administration og øget fortjeneste - Blue Dock case

Effektiviseret administration og øget fortjeneste – Blue Dock-case

Timevo blev primært stiftet med fokus på forenklet og effektiviseret timeregistrering med fokus på øget fortjeneste for den enkelte virksomhed. Programmet er siden 2015 blevet implementeret som det foretrukne timeregistrerings- og opgavesystem i mange virksomheder. Blandt de første brugere var konsulentvirksomheden Blue Dock, der efterspurgte et system, der samlet kunne håndtere timeregistrering og opgavehåndtering.

Blue Dock blev stiftet i 2014 som konsulentvirksomhed. Fokus var på rådgivning og etablering af løsninger bygget på Office 365, Windows Azure og andre relevante systemer. Blue Docks behov var et program, der gjorde det nemt at administrere timer og koble timer op på konkrete opgaver for på den måde at kunne optimere deres fakturering. Det skulle være nemt både for den enkelte konsulent, kunden og den faktureringsansvarlige. 

Implementeringen af Timevo hos Blue Dock – en proces

Timevo blev introduceret i flere faser for kontinuerligt at sikre et system, der passede bedst muligt til Blue Docks behov. Fokus var på at reducere administrationstiden samt sikre øget fortjeneste ved at sikre flere fakturerbare timer hos virksomheden.

Fase 1 – Timevo som base for et godt samarbejde

Inden implementeringen af Timevo benyttede Blue Dock sig af to individuelle systemer. Et til at håndtere opgaver og et til timeregistrering. Individuelt to kompetente systemer, men begge uden mulighed for at integrere de funktioner, den anden havde. Det betød i praksis, at Blue Dock måtte benytte sig at to forskellige systemer til at håndtere noget, der arbejdsmæssigt var tæt relateret. 

Timevo fik derfor udviklet en servicedesk og projektportal. Herfra er det muligt at indtaste et estimat på en opgave og sende denne gennem Timevo til kunden. Så er det blot op til kunden at godkende opgavens omfang. Det sikrer en god start på et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Fase 2 – Gennemskuelig fakturering

Et andet omfattende problem Blue Dock stødte på med to systemer, der ikke kunne samarbejde, var integrering af timer koblet på bestemte opgaver. Det var ikke muligt at koble antal brugte timer på den enkelte opgave, de var brugt på. I takt med at Blue Dock voksede som virksomhed, blev det sværere og sværere at overskue uigennemskuelige fakturaer.  

Nu er det muligt for konsulenterne hos Blue Dock at registrere timer brugt på en konkret opgave. Derved er timer og opgaver direkte forbundet, hvilket gør det nemmere for projektlederen at overskue fakturaerne. 

Fase 3 – Reduceret faktureringstid

Selvom det nu var nemt og gennemskueligt, hvad timerne hos konsulenten blev brugt på, var fokus at optimere og effektivisere fakturering yderligere. Her blev løbende fakturering introduceret. Det betød i praksis, at når en opgave var udført, kunne timerne brugt på denne overføres direkte til fakturakladden. Det betød en mere udførlig faktura og mindre arbejde for projektlederen, der skulle fakturere i slutningen af måneden. 

Fase 4 – Automatisk registrering, øget fortjeneste

Blue Dock brugte som mange andre virksomheder mange timer på at konversere med kunden over telefonen. Derudover gik meget arbejdstid med at besvare/skrive mails og konstruere præsentationer. Tid, der ikke blev registreret og dermed gik tabt. 

Timevo introducerede i 2019 en mobil- og desktop-app. Fordelen ved disse er, at de automatisk er aktive hos brugeren. Det betyder, at når konsulenten snakker i telefon eller besvarer en mail, så registreres dette automatisk på dennes aktivitetslog. Det gør det nemt for konsulenten, der går færre timer tabt og forhåbentlig opleves øget fortjeneste.

Hvad har implementering af Timevo betydet for Blue Dock?

For Blue Dock har Timevo forenklet timeregistreringen for alle virksomhedens konsulenter. Men vigtigst har det givet dem en mulighed for at have det bedst mulige samarbejde med deres kunder. Blue Dock leverer deres produkter til en fast pris, hvilket kan skabe udfordringer, når kunden vil tilføje nye projekter. 

Med Timevo har Blue Dock nu timeregistrering, opgaver og fakturaer samlet på én platform. Der er styr på de enkelte opgavers omfang, den aftale pris og begge parter kan føle sig trygge i samarbejdet. 

Derfor er en kompetent platformen til timeregistrering vigtig

Derfor er en kompetent platform til timeregistrering vigtig

Med etableringen af Timevo som platform til timeregistrering har fokus hele tiden været på optimering og forenkling af tidsregistrering. Ikke kun for kunden eller konsulenten, men også den timeansvarlige, der sidder med fakturaen i sidste ende. 

Timevos stiftere har selv mærket konsekvensen ved dårlig tidsregistrering efter 15 år i branchen. Det er et stort problem, som fører en masse udfordringer og tidskrævende problemer med sig. Der kan opstå problemer og uoverskuelighed, når projektlederen sidst på måneden skal få timepuslespillet til at gå op. Her skal holdes styr på hundredvis af mails med små ændringer og godkendelser, der skal flettes ind. 

Udfordringen opstår ikke blot internt i virksomheden, men også i samarbejdet med kunden. Her kan det være svært at holde overblik over, hvor mange timer, der reelt er brugt på en konkret opgave. Det giver udfordringer, når projektlederen må afskrive mange timer, fordi det er svært at gennemskue, hvor de hører til og ender med at bruge mere tid end nødvendigt på tidsregistreringen ift. en given opgave. Derudover skaber det problemer, når projektlederen skal forklare overfor chefen, hvor de mange timer ryger hen.

Udfordringer ved en utilstrækkelig platform til timeregistrering

For den enkelte konsulent kan der også opstå problemer, når man opererer med en dårlig platform til timeregistrering. Konsulenten skal stå til ansvar overfor den enkelte teamleder/chef og står ofte med timer, der ikke kan redegøres for. De mange ukomplette timeregistreringer, der ikke kan redegøres for, medfører en følelse af utilstrækkelighed hos konsulenten.

Derudover formår virksomheden ikke at fakturere den reelle tid brugt på en opgave. Generelt opstår problemet, når konsulenten ikke kan redegøre for de timer, der er noteret. Alt sammen situationer der ofte kan medføre mistrivsel i virksomhedens interne samarbejde.

Ukomplet tidsregistrering skaber mistillid

Hos kunder ligger problemet andetsteds. Mangel på detaljer i en faktura og uoverskuelighed over timer forbrugt giver kunden en skepsis overfor leverandøren. Er tilliden mellem kunde og leverandør først brudt, kan den være svær at genoprette. I værste fald kan udkommet være et leverandørskifte fra kundens side til trods for, at leverandøren leverer et udmærket produkt.

Det er derfor vigtigt både for virksomheden, den enkelte konsulent og kunden at samarbejdet fungerer på en kompetent platform til timeregistrering. 

Nyt IT system - vi forstår det kan virke uoverskueligt

Nyt IT-system – vi forstår, at det kan virke uoverskueligt

Mange virksomheder forholder sig skeptiske overfor implementeringen af et nyt IT-system til trods for, at mange opererer med utilstrækkelige systemer. Selvom IT-systemet ikke er tilstrækkeligt til en virksomheds behov, vælger mange at beholde det, da det kan synes som en stor omvæltning at gå fra ét IT-system til et andet. Det er dog vigtigt nogle gange at stoppe op og vurdere, hvad der egentlig bedst kan betale sig i længden. Skal man beholde det gamle og trygge IT-system, hvor fakturering tager alt for meget af madarbejderens reelle arbejdstid? Eller skal man kaste sig ud i et systemskifte, der kan effektivisere virksomhed og i sidste ende spare jer penge? 

 

Hvorfor er mange virksomheder skeptiske overfor skift til et nyt IT-system?

Der er flere grunde til, at virksomheder kan forholde sig skeptiske overfor et eventuelt systemskifte. Den væsentligste faktor er oftest de omkostninger, der er forbundet med et skifte. 

Andre faktorer er blandt andet:

 • Den tid der skal bruges på at lære et nyt system at kende
 • Usikkerhed ift. fordele og ulemper ved et specifikt nyt IT-system
 • De problemer der kan opstå ved at gå fra et velkendt IT-system til et nyt
 • De finansielle omkostninger det medfører – både ved oplæring i et nyt system og ved implementering og indkøb

Udfordringen er at ændre virksomhedens tilgang til nye IT-systemers muligheder. I stedet for at spørge sig selv hvad konsekvensen er, hvis man skifter, og det ikke bliver bedre, må man spørger sig selv: ”Hvad sker der, hvis vi ikke skifter, og det bliver værre?”. Der er intet at tabe, men meget at vinde når man skifter fra et gammelt til et nyt IT-system. 

 

Vi hjælper jeg gerne på jeres vej til et nyt IT-system  

Hos Timevo stræber vi efter at tilbyde jer den bedste platform til at håndtere timer og opgaver og derigennem øge jeres indtjening, effektivitet og sikre et bedre samarbejde med jeres kunder. Da vi ønsker, at alle skal have muligheden for at optimere deres IT-systemer, hjælper vi jer gerne med at skifte. Og så endda gratis. 

Hvis I stadig er i tvivl, om Timevo er noget for jer, så tilbyder vi:

 • Gratis migrering af data fra jeres nuværende platform(e)
 • Gratis support hele forløbet igennem
 • Pengene tilbage hvis I i løbet af den første måned ikke har opnået en minimumforøgelse af dækningsbidraget på 20%

Med Timevos mange fordele har I intet at tabe, men alt at vinde ved at skifte til et nyt IT-system. Det er simpelt og nemt og I får en helt ny måde at arbejde på.

Hvad er første skridt?

Lyder Timevo som noget for jer så tryk blot på knappen ”gratis version” øverst i højre hjørne. Herefter bliver I kontaktet og får en gratis demonstration af platformen, så I kan se præcis, hvordan Timevo skaber værdi for jer. 

Portlr imødekommer jeres behov

Timevo imødekommer netop jeres behov

Hos Timevo ønsker vi, at vores kunder oplever en optimering af timer brugt på at registrere tid og opgaver. Det skal være nemt for den enkelte at finde rundt i programmet, og det skal være muligt at samle alle de funktioner, du har behov for i et timeregistreringsprogram i ét.

Timevo er efterhånden godt etableret og flere virksomheder ser fordelene i et program, der kan samle både timeregistrering og opgavehåndtering. Som program må man være åben for ændringer og tilføjelser, og det er Timevo selvfølgelig også.

Der kan opstå både individuelle eller mere overordnede ønsker til en platform som Timevo. Vi ønsker altid at imødekomme vores kunder, så de oplever den størst mulige optimering af timer.

Vi tilbyder derfor altid to muligheder for tilpasning af Timevo, så I får netop det, der giver mening for jer.

 

Community add-on

Med community add-on får brugere af Timevo mulighed for at komme med gode idéer til optimering af systemet. Vi implementerer og forbedrer hellere end gerne også uden, at det skal koste det mindste.

Tilføj blot jeres idéer til forbedringer og lad vores brugere stemme om det.

 

Custom add-on

Står du med et kritisk ønske til Timevos funktioner, eller er der noget, du mener, kun din virksomhed har gavn af, så er custom add-on en mulighed for dig. Hos Timevo går vi op i individualitet og hjælper gerne med at optimere programmet, så det passer til jeres behov.

Kontakt Timevo og få en pris på de ting du ønsker at tilføje eller ændre. Det er vigtigt for os, at Timevo kan leve op til dine krav til en sådan platform, og det er netop vores vision, at du slipper for at implementere alternative systemer. Her skal det hele være samlet på én platform – det er Timevos ånd.

Vi sidder klar både på mail, chat og telefon – så vær ikke bleg for at spørge efter ændringer eller tilføjelser, der kan forenkle din hverdag.