Når formålet ikke kun er timeregistrering, men timefakturering

Timeregistrering